ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Sociaal en veilig

Om tot een versterking en meer efficiëntie in het sociaal beleid te komen, is veel meer en betere samenwerking tussen gemeente en OCMW nodig.
Elke gemeentelijke dienst dient rekening te houden met sociale aspecten. Elk gemeentelijk beleidsdomein wordt onderworpen aan de armoedetoets.

De komende legislatuur wordt hard ingezet op kinderarmoede. Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om hun kinderen bij verenigingen aan te sluiten. De begeleiders van de verenigingen volgen hierover vorming. We voorzien huiswerk- en gezinsondersteuning.
Het OCMW voert een activerend beleid voor leefloners. Generatie-armoede krijgt bijzondere aandacht (studenten krijgen een leefloon).

Hechtel-Eksel-325

Het gezondheidsbeleid behelst in de eerste plaats goede structurele maatregelen (kinderen moeten bewegen, ...). De gemeente organiseert preventieve acties, in het bijzonder voor kansarmen. De gemeente werkt aan de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg (wijkgezondheidscentrum). Er is regelmatig overleg tussen medici, paramedici en ziekenfondsen.

Inzake tewerkstellingsbeleid zet de gemeente vooral in op tewerkstelling voor kansengroepen in bossen, groenonderhoud, natuur. De gemeente werkt samen met De Winning, de Biehal, Natuurpunt en andere verenigingen. Zij start een toeristisch verblijfsproject.
De technische dienst van de gemeente beperkt zich tot kerntaken. Gespecialiseerde taken die kennisbeheer vragen, worden opgedragen aan gespecialiseerde firma's.

Senioren vormen een groeiende groep in Hechtel-Eksel. Dat vraagt om een aangepast beleid.

Hechtel-Eksel-630

De gemeente investeert in kwaliteitsvol wonen voor senioren (zie ook woonbeleid). Bejaarden die thuis wonen, kunnen een beroep doen op uitgebreide thuisdiensten. Een evaluatie van de thuisdiensten is nodig met het oog op het wegwerken van de wachtlijsten. Mantelzorg wordt meer aangemoedigd. In samenwerking met buurtverenigingen wordt een buurthulpnetwerk uitgebouwd.

De gemeente zet in op de verhoging van de mobiliteit van senioren door de organisatie van rolstoelvervoer.
Maatregelen die de toegankelijkheid voor andersvaliden verhogen, bewijzen ook hun nut voor senioren.

Hechtel-Eksel-652

Uitgeruste sportterreinen voor senioren (petanque, ...) zijn mogelijk aan de vernieuwde site op de Hoef.

Ouderen moeten niet te snel verkassen naar speciale ouderenverenigingen. Intergenerationeel werken kan voorop staan.

Hechtel-Eksel-263De gemeente voorziet een aanspreekpunt voor (senioren en) fysiek en mentaal andersvaliden die hen informeert over hun rechten en voordelen. Het aanspreekpunt is het doorgeefluik naar andere bevoegde gemeentelijke en andere diensten.

De gemeente werkt systematisch aan de toegankelijkheid van infrastructuur (gemeentelijke gebouwen, handelszaken, openbaar vervoer, oversteekplaatsen). Toiletten zijn proper en beter uitgerust voor andersvaliden en voor moeders met kinderen.
De toegankelijkheid van evenementen wordt op voorhand systematisch gecontroleerd door middel van een toegankelijkheidsadvies. Om kosten te drukken voor bepaalde aanpassingen of hulpmiddelen (bijvoorbeeld podiumlift) wordt naar samenwerking gestreefd met buurgemeenten met dezelfde behoeften.

 

 

Hechtel-Eksel-373

De gemeente maakt rolstoelvervoer mogelijk.
In een nieuwe kinderopvang moeten ook andersvaliden terechtkunnen.

Gemeentelijke diensten houden vanaf de aanvang van projecten of dossiers rekening met andersvaliden. Vooraleer de gemeente beslist, vraagt zij advies aan de Gehandicaptenadviesraad (GAR).

Hechtel-Eksel-430Hechtel-Eksel is een buitengemeente en kent geen grootstedelijke problematiek. Veiligheid kan best worden gegarandeerd door goede contacten tussen mensen, die elkaar ontmoeten. De politie vormt het sluitstuk van een beleid. De gemeente is de eerste handhaver, nabij de burger.
Basistaken voor de politie zijn bemiddeling (praten helpt ...), verkeer, woninginbraken, drugs en aanpak en opvolging van intrafamiliaal geweld.
De wijkagent is de aanspreekpunt voor de bevolking. Er wordt een campagne 'ken uw wijkagent' georganiseerd.
De politie zorgt voor een goed onthaal van wie aangifte komt doen. De politie werkt aan slachtofferbejegening.

 

 

 

 

Hechtel-Eksel-680Rondhangen door jongeren en ouderen mag, maar vandalisme en overlast niet. Er is geregeld overleg tussen politie, gemeente en OCMW over hoe overlastproblemen worden aangepakt. De goedgekeurde hangjongeren-beslissingsboom wordt geactiveerd.

Inzake verkeer focust de politie niet alleen op snelheid, maar ook op foutparkeren, doorgaand vrachtverkeer en dergelijke meer, vooral in schoolomgevingen. De politie is deskundig inzake milieumisdrijven.
De gemeente investeert in fietspooling in samenwerking met de scholen en ouders.

Subcategorieën

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.