ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Ont-spannend

Hechtel-Eksel-221Hechtel-Eksel heeft een rijk verenigingsleven en dat moet zo blijven. Wij pleiten voor een actieve ondersteuning (infrastructureel, logistiek en financieel) van het verenigingsleven: cultuur, sport, jeugd, senioren, natuur, ...

Om versnippering tussen de sectoren sport, cultuur, jeugd, welzijn, ... tegen te gaan en om meer gelijke behandeling te garanderen wordt een aantal overkoepelende reglementen opgesteld die gelden voor alle sectoren: de subsidiëring van infrastructuurwerken, de toekenning van subsidies voor bijzondere activiteiten of evenementen, gebruik van de uitleendiensten voor sport en jeugd. De reglementen zorgen voor een grotere eenvormigheid inzake de procedure en subsidiëringscriteria. Samenwerking tussen verenigingen wordt aangemoedigd.
De gemeentelijke reglementen en praktische informatie zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website.

De subsidies aan de verenigingen worden eenmalig verhoogd (inhaaloperatie) en elk jaar geïndexeerd.
De gemeente investeert in stockageruimte voor verenigingen.

De gemeente introduceert één vrijetijdspas voor sport, cultuur, jeugd, bibliotheek, ... Alle gemeentelijke initiatieven en initiatieven van verenigingen kunnen hiermee toegang, lidgeld en kortingen regelen.

Hechtel-Eksel-319In het jeugdbeleid is er aandacht voor zowel de verenigingen als voor alle kinderen en jongeren.

De gemeente ondersteunt de bouw van nieuwe Chirolokalen op de Hoef en de inrichting van nieuwe terreinen voor het Vakantiepatronaat. Op de Hoef komt ook een evenementenweide.
Er is nood aan voor jongeren toegankelijke uitgaansmogelijkheden (lokaal in het oud-parochiecentrum, kleine fuifzalen voor jongeren, ...). De bestaande kind- en jongerencultuurprogrammatie wordt uitgebreid.

De gemeente voert een gericht beleid naar leiding van jeugdwerkingen.
De gemeente subsidieert de infrastructuurwerken aan jeugdlokalen.
De gemeente werft een jongerenwerker aan die het jeugdhuis ondersteunt, maar ook een aanspreekpunt is voor rondhangende jongeren.

Hechtel-Eksel-352

De gemeente organiseert een speelstratendag. De gemeente moderniseert de buurtspeeltuintjes.
De gemeentelijke speeltuin en skatepark worden, bij de opwaardering van campus de Hoef, uitgebreid en uitgebaat met toiletten en drankvoorziening. Anders wil ook een natuurlijke zwemvijver aanleggen.

De gemeente communiceert via sociale media.

Hechtel-Eksel-160De gemeente werkt een sportprogramma uit voor verschillende doelgroepen (senioren, jeugd, personen met een handicap, ...). De sportpromotie richt zich ook tot groepen die nog niet aan sport doen (gezondheid). De gemeente heeft aandacht voor alle sporttakken in zijn verscheidenheid.
Het subsidiereglement bevordert de kwaliteit van de verenigingen, in het bijzonder voor jongeren.

De site-Hoef (Lupine- en Hoefstraat) wordt een aantrekkingspool voor eigen inwoners en toeristen. De ruimtelijke ordening en de beheersstructuur van het gebied worden aangepakt. Sportklassen zijn er mogelijk. Activiteiten in de duinen zijn een uithangbord voor de gemeente.
Voor kinderen en jongeren en ouderen zijn er sportmogelijkheden in de buurt op pleinen ( Dries, Kerkplein) en pleintjes (basketbalring, petanque, ...)

 

De gemeentelijke sportinfrastructuur (volleybal, turnen, gevechtssporten, tafeltennis, zaalvoetbal, ...) dient goed onderhouden te worden.

Hechtel-Eksel-564

Hechtel-Eksel-577

Inzake het beheer van sportinfrastructuur wordt zo veel mogelijk samengewerkt tussen alle betrokkenen. Sportverenigingen hebben inspraak via de sportraad en via de beheersstructuur.

Er wordt een meerjarenprogramma uitgewerkt voor investeringen in de infrastructuur die clubs in eigen beheer hebben of wensen te hebben (voetbalclubs, tennis, petanque, paardensport, ...). Sportverenigingen die een eigen infrastructuur wensen te bouwen, kunnen gebruik maken van het algemeen gemeentelijk subsidiëringsreglement.

Het culturele beleid bestaat uit drie aspecten: ondersteuning van de verenigingen, een goede infrastructuur en een eigen cultureel aanbod.

O.C. Schans dient volledig gemoderniseerd te worden, met onder andere een koelcel, toegangscontrole via badges, airco/verluchting in de grote zaal, vernieuwing van de grote keuken.
De gemeente voorziet moderne keuken voor kooklessen.
De plaatsing van uitschuifbare tribunes in de zalen wordt onderzocht.
Fuiven moet blijven kunnen in de gemeentelijke zalen.
Hechtel-Eksel-604Het voormalige parochiecentrum krijgt een nieuwe bestemming; vergaderinfrastructuur wordt geconcentreerd bij de Geer.
Verenigingen hebben in de gemeentelijke zalen voorrang op particulieren. Reservatie van zalen kan via internet.
Cultuurverenigingen hebben inspraak via de cultuurraad en via de beheersstructuur.

Er wordt een volledige culturele zomer- en winterprogrammatie uitgewerkt (zomeravonden en Animuz). Deze programmatie richt zich naar een grotere verscheidenheid van doelgroepen. De werking van Animuz wordt geëvalueerd.
Cultuurparticipatie wordt verhoogd door te werken met tariefdifferentiëring (niet iedereen betaalt evenveel, afhankelijk van keuze van het programma). Het OCMW werkt hieraan mee.
Anders wil de samenwerking met andere gemeenten op cultureel vlak versterken.

De subsidieregeling voor culturele verenigingen wordt grondig bijgestuurd op basis van objectieve criteria. Omwille van specialisatie zijn verenigingen slechts lid van één adviesraad. Er zijn aparte subsdieregelingen voor cultuurverenigingen, sociale verenigingen, verenigingen inzake internationale samenwerking, natuur- en milieuverenigingen.

Kunst mag meer aanwezig zijn in onze gemeente, niet alleen tijdens de Week van Amateurkunsten. De gemeente neemt vernieuwende initiatieven in samenwerking met kunstenaars uit de eigen gemeente en het Niko.

Hechtel-Eksel-280Anders pleit voor het behoud van bibliotheken in elke deelgemeente, omwille van de dienstverlening en de leesbevordering. Een moderne bibliotheek omvat drankgelegenheid en ruime openingsuren en sluit aan bij het gemeenschapscentrum.

De bibliotheek investeert in boeken en tijdschriften, maar ook in internet en multimedia. De tarieven blijven laag.

 

 

 

 

 

 

Hechtel-Eksel-622

Subcategorieën

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.