ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Gastvrij

De gemeente en het OCMW organiseren een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners, ongeacht hun afkomst.

De bestaande geboortepremies, premies voor voorhuwelijkssparen, gouden bruiloften worden geëvalueerd. Er wordt een nieuw beleid op poten gezet dat rekening houdt met nieuwe samenlevingsvormen (huwelijk, samenwonen, adoptie, ...). De gemeente hanteert een geslachtsneutrale terminologie.
Er is een betere controle op schijnhuwelijken.

Hechtel-Eksel-441

De gemeente heeft bijzondere aandacht voor diversiteit bij zijn bewoners. Initiatieven van nieuwe Belgen worden in kaart gebracht en ondersteund. Er zijn acties naar het verenigingsleven, scholen en ondernemers over diversiteit in onze gemeente.
De gemeente stelt zich pluralistisch op. Anders wil verschillende geloofsgemeenschappen met elkaar kennis laten maken, bijvoorbeeld door een open kerk- en moskeedag. Op de gemeentelijke begraafplaats komt ook een perceel waar rekening wordt gehouden met moslimvoorschriften voor begravingen.

Hechtel-Eksel-530

Er wordt een plan uitgewerkt over het gebruik van de kerken in Eksel en Hechtel, het klooster, de pastorie en het parochiecentrum, in overleg met de kerkfabrieken en het bisdom. Anders is hierbij voorstander van het behoud van de gebouwen, maar van de wijziging van de functies. Zingeving en geloof hebben nood aan voorbehouden en geschikte ruimten.

Hechtel-Eksel is een gastvrije gemeente voor vluchtelingen. Wij bieden hen huisvesting en begeleiding met het oog op integratie (Lokaal Opvanginitiatief).

De gemeente zet in op ontwikkelingssamenwerking en Europese samenwerking. De moeilijke afkorting Gris (gemeentelijke raad voor internationale samenwerking) vervangen we door een andere benaming.

Ontwikkelingssamenwerking en fairtrade worden geïntroduceerd in het hele gemeentelijke beleid.
Streefdoel blijft een groter budget inzake ontwikkelingssamenwerking: de 0,7 %-norm.
Elk beleidsdomein wordt getoetst aan zijn 'globalisering' (duurzaamheidsambtenaar).
De gemeente versterkt zijn titel van fairtradegemeente. Meer verenigingen en inwoners worden betrokken bij Mondafesto, dat permanent vernieuwd wordt.

Na de verkennende gesprekken van deze legislatuur met Bridgend, wordt getracht een twinning op te zetten om Europees burgerschap te promoten. Betrokkenheid van de bevolking is essentieel.
De gemeente stimuleert verenigingen die duurzame verbroederingen aangaan met andere verenigingen in Bridgend of het buitenland.
De herdenkingsplechtigheden op 11 november en 12 september worden uitgebouwd tot vredesmomenten zodat ze aantrekkelijk zijn voor kinderen, scholen en gezinnen. Het executieoord (geheim kerkhof) op het militair domein wordt hierin betrokken.

De basis voor een goed toeristisch beleid is een duidelijk aanbod en verhaal voor toeristen, die aansluiten bij het groene Hechtel-Eksel. De nadruk ligt de komende legislatuur daarom op de uitbouw van toeristische speerpunten: campus De Hoef, Bosland, de Stermolensite, de grootste zandbak.

Hechtel-Eksel-231

Aan de grootste zandbak wordt gepleit voor een eventueel seizoensgebonden onthaalinfrastructuur (toiletten, picknicktafels in de duinen).
De Stermolen dient uitgebaat te worden met een drankgelegenheid.

Hechtel-Eksel-398

Inzake Bosland pleit de gemeente voor zachte recreatie die het unieke natuurlijke karakter van het gebied benadrukken. Anders is voorstander van avontuurlijke en recreatieve outdooractiviteiten en een bezoekerscentrum. Er is nood aan een afgewerkt toeristisch product.

Op campus de Hoef wordt de speeltuin verplaatst naar de omgeving van de kantine, die wordt gemoderniseerd en uitgebaat in functie van atletiek en speeltuin. De speeltuin wordt opgewaardeerd en aangevuld met onder andere een doolhof.

Het beheer van het Jeugd- en Vakantiecentrum wordt gemoderniseerd en het toeristisch aanbod wordt uitgebreid.

Voorts worden sportief en natuurgericht toerisme in de verf gezet: fietsen, wandelen, paardrijden, natuur- en bosgebieden. Onthaalpunten worden kwaliteitsvol ingericht. Toeristische routes passeren langs de lokale horeca. Fietsen huren in de gemeente moet kunnen.


Er is vooral nood aan bijkomende overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. De gemeente start daarom met sociale-economiebedrijf in de toeristische sector. Streekproducten worden gepromoot.

Het gemeentelijk toeristisch kantoor is open in het weekend.

In de zomer is er Hechtel-Eksel Beach aan een natuurlijke zwemvijver.

Subcategorieën

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.