ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Fijn om kind te zijn

Hechtel-Eksel-267Kenmerkend voor het onderwijslandschap in Hechtel-Eksel is de aanwezigheid van een school van alle netten: het vrije net (de Zandkorrel, de Viejool, Don Boscocollege), het GO! (Ter Duinen) en het gemeentelijk onderwijs (GBS).
Anders is voorstander van een scholengemeenschap binnen de gemeente. Samenwerking tussen scholen en oudercomités op vlak van activiteiten, verkeer, leefmilieu kunnen een eerste stap zijn.

Het gemeentelijk onderwijs
Onderwijs is een kerntaak van de gemeente: het garandeert onderwijs voor iedereen en de inrichtende macht is aanspreekbaar.
De gemeente streeft naar kosteloosheid van het gemeentelijk onderwijs. In de gemeenteschool wordt de infrastructuur verbeterd, onder andere de luifel.
De gemeente verbetert de beheersstructuren en –processen van het gemeentelijk onderwijs zodat het bestuur met meer kennis van zaken beslissingen neemt.

Inzake deeltijds kunstonderwijs investeert de gemeente in de aanwezigheid van het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs (Niko) in de eigen gemeente (bijvoorbeeld tijdelijke cursussen) en in de deelname van onze inwoners aan het kunstonderwijs. Het Niko kan ook samenwerken met de kunstenaars in Hechtel-Eksel.

De gemeente als regisseurHechtel-Eksel-362
Het scholenoverleg wordt regelmatiger, speelt korter op de bal en dient professioneler ondersteund.
Er is nood aan meer overleg tussen onderwijsinstellingen en het OCMW inzake armoede, welzijn, preventie.
De gemeente zet in op een gedragwijziging inzake het gebruik van vervoermiddelen voor het woonschoolverkeer.
Er wordt een inventaris gemaakt over schoolinfrastructuur die dubbel gebruikt kan worden. De gemeente sluit overeenkomsten met de basisscholen en het Don Boscocollege over gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur. De gemeente voorziet hiervoor een specifiek budget. Zo worden onze scholen brede scholen.
De gemeente stimuleert de deelname van kleuters in het onderwijs.
Er wordt een speciaal fonds voor schoolinfrastructuur opgericht, waarvan alle scholen gebruik kunnen maken.

Hechtel-Eksel-455Baby-, peuter- en kinderopvang is een basistaak voor de gemeente, in het belang van het kind.

Er moeten bijkomende plaatsen in de baby-, peuter- en kinderopvang gerealiseerd worden. Opvang voor gehandicapte kinderen moet mogelijk zijn.
Anders pleit voor een betere huisvesting van de buitenschoolse kinderopvang in overleg met de scholen en oudercomités. In elke deelgemeente is een kinderopvangplaats nodig; kinderopvang is een basisdienstverlening. Er wordt passief gebouwd of verbouwd.
Daarenboven is er nood aan een kinderdagverblijf voor de opvang voor baby's en peuters, aanvullend op de bestaande opvang aan huis of bij onthaalouders.
Inzake prijzenbeleid hanteert de gemeente het principe 'tarief volgens inkomen'.

Anders wil een gemeentelijk loket voor kinderopvang (match vraag-aanbod).
De werking van de opvoedingswinkel dient geëvalueerd te worden.

 

Hechtel-Eksel-172Publieke ruimte is sociale ruimte en worden ingericht op maat van kinderen.

Wijken en pleintjes worden uitgerust als speel- en sportterreinen.
In het verkeer gaat de aandacht vooral naar de zachte weggebruiker: fietsers en voetgangers.
De gemeente organiseert een speelstratendag. De gemeente moderniseert de buurtspeeltuintjes.

De gemeentelijke speeltuin en skatepark worden, bij de opwaardering van campus de Hoef, uitgebreid en uitgebaat met toiletten en drankvoorziening. Anders wil ook een natuurlijke zwemvijver aanleggen (schaatsen in de winter).

De jeugd- en sportdienst werken een programmatie uit voor kinderen en jongeren.

 

Hechtel-Eksel-584

Kinderen mogen niet in armoede leven. 

Gemeente en OCMW maken een prioriteit van armoedebestrijding, zeker bij gezinnen met kinderen

Anders kijkt door een duurzame bril naar de toekomst. Een visie op lange termijn biedt de beste garanties voor de kinderen van nu en de volwassenen van de toekomst.

Subcategorieën

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.