ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Hechtel-Eksel-172Publieke ruimte is sociale ruimte en worden ingericht op maat van kinderen.

Wijken en pleintjes worden uitgerust als speel- en sportterreinen.
In het verkeer gaat de aandacht vooral naar de zachte weggebruiker: fietsers en voetgangers.
De gemeente organiseert een speelstratendag. De gemeente moderniseert de buurtspeeltuintjes.

De gemeentelijke speeltuin en skatepark worden, bij de opwaardering van campus de Hoef, uitgebreid en uitgebaat met toiletten en drankvoorziening. Anders wil ook een natuurlijke zwemvijver aanleggen (schaatsen in de winter).

De jeugd- en sportdienst werken een programmatie uit voor kinderen en jongeren.

 

Hechtel-Eksel-584

Kinderen mogen niet in armoede leven. 

Gemeente en OCMW maken een prioriteit van armoedebestrijding, zeker bij gezinnen met kinderen

Anders kijkt door een duurzame bril naar de toekomst. Een visie op lange termijn biedt de beste garanties voor de kinderen van nu en de volwassenen van de toekomst.

De kandidaten

dekandidaten overzicht 250px w2
Bekijk een overzicht van onze kandidaten

 

Anders via: