ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

De gemeente draagt de bossen en de natuur in de gemeente hoog in het vaandel. Het is dat wat onze gemeente uniek maakt in vergelijking met andere gemeenten. Het beheer van onze bossen gebeurt op een duurzame wijze, met aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale pijler.Hechtel-Eksel-195
De gemeente neemt initiatieven in de uitbouw van Bosland. Inzake besluitvorming wordt gewaakt over een democratische werkwijze in de Bosland-vereniging, die noodzakelijk is voor een voldoende groot draagvlak.
Voor Anders moet er in Bosland een evenwicht zijn tussen de toeristische, de economische en de ecologische pijler. Bosland is een inhoudelijk duurzaam project, dat zijn grondslag vindt in de natuurwaarden die er aanwezig zijn. De biodiversiteit in en klimaatbijdrage van Bosland kunnen nog verhoogd worden. De toeristische invulling gebeurt door zachte vormen van recreatie die het unieke natuurlijke karakter van het gebied benadrukken.Hechtel-Eksel-474

Een groot gedeelte van de gemeente ligt in vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied. De gemeente werkt mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en werkt een actieplan uit voor de bevordering van de biodiversiteit. We denken hierbij aan een schooltuin, bloemenweides, aanplanting van hagen, advies over de inrichting van natuurgerichte tuinen, natuurgericht wegbermbeheer, plaatsing van nestkastjes, natuurvriendelijke inrichting van bedrijventerreinen, ecologische volkstuin, bermbeheersplan ... De gemeente werkt stimulerend en subsidiërend. Het subsidiereglement voor kleine landschapselementen wordt uitgebreid naar alle percelen (niet alleen in open ruimte en langs trage wegen).
Hechtel-Eksel is bijenvriendelijk. Acties om de populatie in stand te houden zijn bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van bijenappartementen of bloemzaden.

De gemeente doet een beroep op sociale tewerkstellingsbedrijven voor het groen- en bosbeheer. Er wordt een duidelijke visie uitgewerkt over wat de gemeente in eigen beheer en wat wordt uitbesteed. De gemeente heeft nood aan een degelijk onderhoudsplan van de groenvoorzieningen. Het plantgoed bestaat uit autochtone onderhoudsvriendelijke planten.

De gemeente werkt mee aan het erfgoedlandschap in de vallei van de Dommel en de Bolisserbeek in de vorm van een RUP. Er worden visies opgemaakt over natuurverbindingen en het beheer van landduinen.

Het beheer van de waterlopen gebeurt op een natuurvriendelijke wijze, wat de kansen op verdroging en overstromingen fel vermindert. Het water wordt de ruimte gegeven die het nodig heeft.

Op het vlak van natuureducatie werkt de gemeente in samenwerking met Natuurpunt programma's uit voor scholen en groepen uit de omstreken. Op de toekomstige campus de Hoef kunnen bos- en natuurklassen worden georganiseerd.Hechtel-Eksel-516

Landbouw kan een meerwaarde creëren op het vlak van toerisme en kleine landschapselementen en behoud van de diversiteit.

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.