ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

Anders wenst het ruimtelijk structuurplan te wijzigen op onder andere volgende punten:

  • Meer sociale woningen in mix
  • Verkeersluwer maken van de N715 (Eindhovensebaan), in het bijzonder ten noorden van het Vlasmeer. Het onderhoud van deze weg dreigt een duur kostenplaatje te krijgen, en bovendien is er een alternatief, namelijk de N74.
  • Indien toegelaten, uitbreiding van de bedrijvenzone ter hoogte van het kruispunt N74/N73
  • De verlaten militaire domeinen (Eikelbosstraat en Eindhovensebaan) worden afgestoten door de federale overheid. Zij krijgen best een natuur- of recreatieve bestemming. Hechtel-Eksel-672Anders is geen voorstander van zandwinning dat zwaar vrachtvervoer tot gevolg heeft.

 

Hechtel-Eksel-128Een van de klemtonen de volgende legislatuur is de modernisering van de site Hoef. Op basis van de uitgewerkte ruimtelijke visie inzake recreatie, toerisme, sport en jeugd worden de nodige middelen vrijgemaakt voor de daadwerkelijke modernisering van de hele campus.

Anders is voorstander van het gebruik van lijn 18 (de oude spoorwegbedding) in het kader van het Spartacusproject. Daardoor kan men snel met trein of tram van en naar Hasselt. Anders wil meewerken aan een snelle realisatie van dit project.

Er worden visies vastgelegd voor de openruimteverbindingen, bouwvrije natuur- en landbouwgebieden tussen de bebouwde wijken. Er worden maatregelen genomen om het behoud van de landduinen, op diverse plekken in de gemeente, te garanderen en om landduinen te herstellen.

Er wordt meer controle uitgevoerd op de effectieve uitvoering van de toegekende bouwvergunningen volgens plan. Handhaving wordt een prioriteit, inclusief systematisch onderzoek ter plekke. Ook huisaansluitingen voor afvalwater worden gecontroleerd.Hechtel-Eksel-644

Er wordt een visie uitgewerkt over welke stedenbouwkundige afwijkingen (bijvoorbeeld omwille van energieprestatie, ...) van de geldende regels inzake bouwstijl, kroonlijsthoogte, aantal bouwlagen en dergelijke meer worden toegelaten, zodat in woonwijken meer uniformiteit wordt gecreëerd. De gemeente legt vast waar appartementsbouw mogelijk is in functie van centrumversterking.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd, wordt erkend in zijn deskundigheid.

 

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.