ik hou van hechtel-eksel

18 Dec, 2017

 

Anders pleit voor het bewust omspringen met de omgeving waarin wij leven.

Hechtel-Eksel-183Er komt een nieuw recyclagepark met weegbrug, in samenwerking met Limburg.net, waarbij wordt betaald volgens de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd.

In de gemeentelijke infrastructuur, in verenigingslokalen en scholen wordt afval beter gesorteerd. Een afvalactieplan wordt verplicht bij evenementen. De gemeente leent sorteerbakken uit en koopt biologisch afbreekbaar materiaal in bulk aan voor verenigingen. Hechtel-Eksel-404De factuur van het afval wordt doorgerekend.
Er wordt een evaluatie gemaakt van de plaatsing van vuilnisbakken buiten de centra. Mensen wordt gestimuleerd afval zo veel mogelijk mee naar huis te nemen.
Er zijn strenge controles en hoge boetes op sluikstorten. De opruimacties van de gemeente worden voortgezet. Acties ter voorkoming van afval (bijvoorbeeld de winkeltas, minder verpakkingen, stickers op brievenbussen) worden opgezet.

De Vlaamse overheid geeft minder subsidies voor de (her)aanleg van riolering. Er wordt daarom een gemeentelijk meerjarenprogramma voor de vernieuwing van riolering opgesteld met het oog op de betaalbaarheid van de waterzuivering.
Maximaal wordt gepleit voor lokale opvang en mogelijks ook lokale reiniging van water (wachtbekkens, grachten, infiltratie, beperking van de verhardingen). De verharding van oppervlakten wordt beperkt en dit wordt ook gecontroleerd. Buitensporige verhardingen kunnen worden belast.

Er wordt meer controle uitgevoerd op de effectieve uitvoering van de toegekende milieuvergunningen. Handhaving wordt een prioriteit, inclusief systematisch onderzoek ter plekke.

De gemeente voorziet middelen om geluidshinder van activiteiten en gehoorschade te beperken.

Hechtel-Eksel-470De gemeente onderschrijft het actieplan van de provincie om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn: 20 procent minder energieverbruik, 20 procent minder CO2-uitstoot en 20 procent meer hernieuwbare energie tegen 2020. Er wordt een gedragen klimaatplan uitgewerkt waarbij inwoners, verenigingen, scholen, landbouw en bedrijven betrokken worden. Er worden gerichte acties georganiseerd en subsidies toegekend. Vegetarisch voedsel wordt gestimuleerd in scholen, sociaal restaurant, woonzorgcentrum en maaltijdbedeling.
Nieuwe gebouwen die de gemeente plaatst, zijn passiefgebouwen.

In overleg met Infrax maakt de gemeente een nieuw plan op voor de openbare verlichting, met als doel zuiniger verlichten. De gemeente gebruikt alleen groene stroom.
Er wordt een zonnepanelenpark gerealiseerd (bijvoorbeeld op de verlaten militaire terreinen). De gemeente investeert in windenergie (kleine windmolens).
Vanuit sociaal oogpunt worden minimumleveringen van elektriciteit, aardgas en water gegarandeerd.

Anders via:

Anders  |  3940 Hechtel-Eksel - tel.: 011 73 35 70 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.